Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
BQT_SeaSon1
100
2.925.316.868 gold
2
Shusaku
100
2.122.458.653 gold
3
_King_
10
1.911.160.190 gold
4
BOT
100
1.611.766.025 gold
5
Okayama_04
100
1.378.587.732 gold
6
_Panama_
100
1.340.906.077 gold
7
King99
100
1.115.402.758 gold
8
Ahoang
100
1.047.778.000 gold
9
QuangAT_
100
967.362.664 gold
10
_VCBHAIDUONG
100
958.804.054 gold