Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
VanHung
100
9.245.304.959 gold
2
ManhDuyy
100
6.233.637.611 gold
3
_VCBHAIDUONG
100
2.253.506.659 gold
4
_H1_
100
2.211.114.970 gold
5
One_More
100
2.008.975.421 gold
6
SHOP111
100
2.000.000.000 gold
7
_King_
10
1.911.160.190 gold
8
_DuongQua___
100
1.555.644.283 gold
9
TH_0
100
1.236.825.070 gold
10
King99
100
1.115.402.758 gold