Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
QuyenDuong
20
320,200,168 gold
2
ThangAndy
89
164,587,805 gold
3
b1111
28
106,367,996 gold
4
BN_01
83
90,225,087 gold
5
NANA_AMING
86
87,943,471 gold
6
Rank100
85
66,618,026 gold
7
_Tuan_BBQ_
88
53,487,071 gold
8
_TOMvsJERRY_
84
50,424,291 gold
9
NamThanh
79
46,954,738 gold
10
LiuRiu
62
46,952,540 gold