Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
CaiDauLanh
100
6.768.640.382 gold
2
_VCBHAIDUONG
100
4.839.969.934 gold
3
Atula_2021
100
3.433.971.938 gold
4
CaiDauNong
100
2.892.646.297 gold
5
Archers_No1
100
2.539.074.291 gold
6
Vit_Bau
11
2.395.985.574 gold
7
TuQuy8888
100
2.308.092.336 gold
8
_King_
10
1.911.160.190 gold
9
ManhDuyy
100
1.562.905.944 gold
10
_LyMacSau_
100
1.525.177.271 gold