Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
CaiDauLanh
100
62.379.657.623 gold
2
CHUYENDONAM
100
43.027.145.149 gold
3
CHUYENDONU
100
32.067.759.822 gold
4
Atula_2021
100
2.254.924.121 gold
5
_King_
10
1.911.160.190 gold
6
CaiDauNong
100
1.820.287.742 gold
7
Hai____Yen
60
1.791.952.193 gold
8
ManhDuyy
100
1.579.763.597 gold
9
Okayama_04
100
1.378.587.732 gold
10
King99
100
1.115.402.758 gold