Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
__MinhDuc__
5
1.993.537.029 gold
2
_King_
10
1.911.160.190 gold
3
Okayama_04
100
1.378.587.732 gold
4
_MinhNhat_
100
1.175.423.309 gold
5
King99
100
1.115.402.758 gold
6
_Valentino
100
1.076.623.838 gold
7
DocCoCauBai
100
641.602.800 gold
8
_PNam_
100
590.306.865 gold
9
_The_King_
100
509.576.626 gold
10
_Chivas_18
100
439.306.061 gold