TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
NgXuanLan
HPKiemBatCom
7
1181103757
2
SoTuyet
HN_AnhTuyet
7
714062517
3
kiemvuqn1
BIG_MK_TKV
7
621637302
4
Fujitsubo
DR_Miya
7
516862856
5
GodLove
BIG_AGOD
7
301498437
6
__HaiCovid__
HN_HaiCovid
7
120315050
7
_pilos_
BIG_pilos
7
95812986
8
_DungNhi_TN5
XIN1PHAT
7
79894686
9
ThienBao__
NTB_2019
7
44338995
10
pt3
Qbuon1saoQ
7
36823569
11
ManhSonTran
VuaBuonLau
7
11060
12
NguyenTrung1
AnBoMayDi_
6
210073384
13
Kent_17cm
Kent__Trade
6
197656057
14
_Quan_Vu__
VuiLa9
6
172486025
15
TrieuTuL0ng
tete_ngheo
6
131765615
16
MyMom
HN_MyMom
6
113994912
17
___Green___
NoodFramGold
6
100303818
18
Tac_Ke_Hoa02
ewqewqwqe
6
96174389
19
kiemvuqn
kiemticom
6
89320166
20
HoaNoVeDem
BIG_HoaNoDem
6
86807588