TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
GodLove
BIG_TrumCuoi
7
341536425
2
__HaiCovid__
HN_HaiCovid
7
151967872
3
MyMom
HN_MyMom
6
127755733
4
BaByLoVeLyy
Hoa_Ho_Diep
6
50102714
5
ManhCao
BIG_ManhCaos
6
10445155
6
UNICORN
BIG_XMD
5
69561789
7
_ChiHai_
_BIG_ChiHai_
5
37837474
8
MaChip
141_PhuogBeo
5
37677630
9
By__36A
BIG_By_36A
5
32955767
10
MaDai
141_DaiBip
5
30241748
11
SuSu07
HT_RieuVaGai
5
26634087
12
ManhCaoVND
ManhCaoTOP
5
24775350
13
SoLovely
141_Trai_To
5
19708602
14
Mr_Bao
141_MR_BAO
5
4553767
15
Be0
BIG__Be0
5
4262098
16
Darkness
BIG_Thanhtu
5
4062006
17
MarsDevil01
HT_MarsDevil
5
4009996
18
Anh_Ngan
HN__JOKER
5
2285527
19
__GreeN__
BIG_GreeN_
5
665688
20
TuanHaiPhong
HN_Chah_UBQN
4
33006430