TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
GodLove
BIG_AGOD
7
301498437
2
__HaiCovid__
HN_HaiCovid
7
120315050
3
MyMom
HN_MyMom
6
113994912
4
BaByLoVeLyy
Hoa_Ho_Diep
6
50102714
5
DocCoCauBai
BIG_TIGER
5
80551256
6
ManhCao
BIG_ManhCao
5
77736969
7
UNICORN
BIG_XMD
5
69561789
8
GhostSword
BIG_28Untral
5
66926345
9
Chan
HT_DANTEDG1
5
48814311
10
MaChip
141_PhuogBeo
5
37677630
11
MaDai
141_DaiBip
5
30241748
12
SuSu07
HT_RieuVaGai
5
26634087
13
_ChiHai_
_BIG_ChiHai_
5
20807851
14
SoLovely
141_Trai_To
5
19708602
15
Mr_Bao
141_MR_BAO
5
4553767
16
MarsDevil01
HT_MarsDevil
5
4009996
17
Darkness
BIG_Thanhtu
4
34865384
18
WinterPlace
141_MaiLinh
4
34012712
19
TuanHaiPhong
HN_Chah_UBQN
4
33006430
20
Khoc_Lam_Gi
HN_Ca_Vang
4
32762441