TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
GodLove
BIG_TrumCuoi
7
341536425
2
__HaiCovid__
HN_HaiCovid
7
120249089
3
MyMom
HN_MyMom
6
113992397
4
BaByLoVeLyy
Hoa_Ho_Diep
6
50102714
5
DocCoCauBai
BIG_TIGER
6
18310158
6
ManhCao
BIG_ManhCaos
6
605160
7
UNICORN
BIG_XMD
5
69561789
8
Chan
HT_DANTEDG1
5
48814311
9
MaChip
141_PhuogBeo
5
37677630
10
_ChiHai_
_BIG_ChiHai_
5
33789909
11
MaDai
141_DaiBip
5
30241748
12
SuSu07
HT_RieuVaGai
5
26634087
13
By__36A
BIG_By_36A
5
23295755
14
SoLovely
141_Trai_To
5
19708602
15
AirBlade
BIG_SONIC
5
15832630
16
Be0
BIG_JoyBoy
5
4983248
17
Mr_Bao
141_MR_BAO
5
4553767
18
MarsDevil01
HT_MarsDevil
5
4009996
19
Darkness
BIG_Thanhtu
4
35960772
20
Dragon
BIG__Daddy
4
33197870