TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
DocCo_CauBai
HerC_KiemMa
4
3067304
2
__YenThanh__
LSB_TieuAt
2
1551929
3
Girl_Quan7
20__Neymar
2
1228377
4
2__QuaDua___
HerC_Tom___
2
907611
5
Max___
HerC_ChotMat
2
705442
6
TrieuTuLong
LSB_TTL
2
556391
7
LinhXinh
NhatHang
2
549286
8
HoangGiang
LSB_H_Giang
2
463149
9
KTVGaiNghanh
LSB__KTV__
2
462798
10
TrungTr4u
HerC__
2
453897
11
ToBi
HerC_Obito
2
392022
12
_ZuTran_
HerC_HXVQN
2
388287
13
Simple
HerC_Local
2
210122
14
CML_MushRoom
HerC_MushRom
2
196139
15
_The_King_
LSB_TheKing
2
193087
16
Bin_Dau
LSB_Bin
2
163163
17
Via
Tay__Playboy
2
118085
18
CungTaMa
LSB_HELOIN
2
110789
19
01Fam
HerC_MadDog2
2
72245
20
HT_NongDan
HerC_HT_Mup_
2
32184