TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
_DuongQua___
__20_G1_
5
2608659
2
DKB
AD_ChimRi
4
11170177
3
Yua_Mikami
HS_JayChou
4
10720446
4
_khanh__vy_
DG_TNG
4
6667103
5
SpeedSword
_20_Hello_
4
4217597
6
SongTu
20__USD
4
2185128
7
GAIGOICAOCAP
20_INTERPOL
4
1445167
8
Vua_LeuLeu
Vua_LeuLeux
4
1158650
9
TuQuy8888
20_TyThienXa
3
8526656
10
_DeePeng_
16QuaChuoi9
3
7898020
11
_PNam_
20_HaoHan
3
6958753
12
Shusaku
20_BOSSTN
3
6006465
13
Tac_Ke_Hoa
AD_pv_hoang
3
3991146
14
Phi_Hung
Coi_Tau_TN
3
3839278
15
Dau_xanh
GiangNam
3
2607937
16
LouisVuitton
20_QueToi
3
1987875
17
__ThaoChi__
AD_ManUnited
3
1954280
18
HaGiaHan
20__QueToi
3
1432322
19
QuyetTSC
20_QuyetTN
3
932369
20
polidinh
20_polidinh
3
854310