TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
NgXuanLan
HPKiemBatCom
7
1181103757
2
SoTuyet
HN_AnhTuyet
7
714062517
3
kiemvuqn1
BIG_MK_TKV
7
621632527
4
Fujitsubo
DR_Miya
7
516862856
5
_pilos_
BIG_pilos
7
95816802
6
_DungNhi_TN5
XIN1PHAT
7
79894686
7
ThienBao__
NTB_2019
7
44338995
8
pt3
Qbuon1saoQ
7
36823569
9
ManhSonTran
VuaBuonLau
7
11060
10
NguyenTrung1
AnBoMayDi_
6
210073384
11
Kent_17cm
Kent__Trade
6
197656057
12
_Quan_Vu__
VuiLa9
6
172486025
13
TrieuTuL0ng
tete_ngheo
6
131765615
14
___Green___
NoodFramGold
6
100303818
15
Tac_Ke_Hoa02
ewqewqwqe
6
96174389
16
kiemvuqn
kiemticom
6
89320166
17
HoaNoVeDem
BIG_HoaNoDem
6
86807588
18
TrangTrang_1
_TRang_No1
6
71352587
19
___Gr3en___
NoodKiemGood
6
68730872
20
_CL_NmA_17_
BIG_LIKEBUON
6
59947743